GREY MATTER


Dodano: 2018-11-29Oceń firmę (0 z 0 głosów)


Jedną ze struktur gramatycznych używanych w języku angielskim do tworzenia bogatych wypowiedzi są tryby warunkowe. Poza podstawowymi czterema ( tryb zerowy, pierwszy, drugi i trzeci), istnieje jeszcze jeden tryb. Nazywa się go mieszanym.

Taki tryb występuje w dwóch następujących kombinacjach:

  • połączenie trzeciego i drugiego trybu:

          If + Past Perfect , Podmiot + Would + Czasownik

 Pojawia się wtedy, gdy zdarzenie z przeszłości ma silne oddziaływanie na czas teraźniejszy lub przyszły.

  • połączenie drugiego i trzeciego trybu:

         If + Podmiot + Past Simple , would have + trzecia forma czasownika nieregularnego

To połączenie trybów występuje w momencie, gdy teraźniejszość mogłaby wpłynąć na to, co było.

Ucząc się języka, warto poznać jeden i drugi mieszany tryb warunkowy w angielskim. Dla usystematyzowania tej wiedzy można przejrzeć materiały dostępne na stronie angielskie-slowka.plPODOBNE BIZNESY: